Kurs przygotowujący

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Pomagamy przygotować się ucznia do Olimpiady Informatycznej Juniorów.  W ich trakcie nie uczymy języka programowania! Przerabiamy z uczniami m.in.:

 • zadania tur testowych z lat poprzednich,
 • wyszukiwania binarne,
 • sortowanie,
 • złożoność obliczeniowa,
 • NWW, NWD,
 • programowanie dynamiczne,
 • algorytmy zachłanne,
 • algorytmy dynamiczne,
 • drzewa binarne,
 • algorytmy grafowe.
programowanie dla dzieci online

Dlaczego warto?

Laureatom i finalistom Olimpiady Informatycznej Juniorów przysługuje tak zwany indeks do szkół ponadpodstawowych i ocena celująca z informatyki.   Rozwiązania należy napisać w języku C++ albo Python.

Na czym polega Olimpiada?

Na rozwiązaniu zadań testowych podczas dwóch tur zawodów I stopnia oraz zawodów II i III stopnia polegają na napisaniu programu rozwiązującego dany problem.
olimpiada informatyczna przygotowanie
 • Zawody I stopnia: 26 września 2022 – 5 stycznia 2023r.
 • Etap I składa się z trzech tur – tury z pytaniami testowymi (dwa podejścia),  oraz dwóch tur zadaniowych: tury otwartej oraz tury zamkniętej
olimpiada informatyczna przygotowanie
 • Zawody II stopnia: 25 marca 2023r.
 • Etap II to sesja trwająca 4 godziny. W jej trakcie rozwiązuje się dwa, trzy lub cztery zadania, których format jest identyczny do zadań z tury ukrytej zawodów I stopnia. 
olimpiada informatyczna przygotowanie
 • Zawody III stopnia: 13-14 maja 2023r.
 • Każdy kto ostał się o III etapu jest finalistą Olimpiady. 
 • Zadania i format jest podobny do zawodów II stopnia.
programowanie dla dzieci online

Kurs całoroczny

Kurs programowania odbywa się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. Kurs podzielony jest na dwa etapy: do końca marca i końca maja.

programowanie dla dzieci online

Sprzęt

Każdy uczestnik ma do dyspozycji na czas Kursu Programowania: komputer.

programowanie dla dzieci online

Cena

Pierwsze zajęcia są bezpłatne. W cenę są wliczone godziny konsultacyjne. Koszt zajęć 42 zł godz. lekcyjna. Płatności miesięczne: 315 zł (październik - maj).

10% zniżki za polecenie kursu!

programowanie dla dzieci online

Miejsce

ul. Zachodnia 2, Wrocław

Olimpiada Informatyczna Juniorów

START: 17.09.2022r.

Wiadomość wysłana