Kursy Programowania

Programowanie na 10 poziomach

Razem z nami rozpocznij wspinaczkę na szczyt!

10 Poziomów zaawansowania pozwoli rozwinąć umiejętności programowania. Dotarcie na szczyt oznacza zdobycie wszechstronnych umiejętności od tworzenia oprogramowania, aplikacji webowych i gier, aż po podstawy z algorytmiki i architektury oprogramowania.

Na każdym etapie uczniowie zdobywają biegłość w bardziej zaawansowanych koncepcjach programowania i uczą się, jak projektować i budować bardziej złożone projekty. Na odpowiednich Poziomach nauczane są kolejne środowiska programistyczne i języki dostosowane do wieku i zaawansowania uczestników. Najmłodsi rozpoczynają przygodę od Scratcha, aby na kolejnych poziomach poznać takie języki jak: JavaScript, Python, C#, Java.

Kursy programowania dla dzieci i młodzieży
Kurs Całoroczny

Kurs programowania odbywa się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. Grupy dostosowane pod względem wieku i umiejętności (max. 10 osób).

Sprzęt

Każdy uczestnik ma do dyspozycji na czas Kursu Programowania: komputer. Robot dostępny jest na 2 -3 osoby.

Cena

Pierwsze zajęcia są bezpłatne. W cenę są wliczone godziny konsultacyjne. Koszt zajęć 34/40 zł godz. lekcyjna w zależności od kursu.

Miejsce

Zachodnia, Wrocław.

Wiek: 9-12 lat

Kurs dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem.
Języki i środowiska programowania
Scratch
Kodu Game Lab
HTML, CSS
 • Wprowadzenie pojęcia algorytmu (przepisu działania) oraz programu (zapisu zrozumiałego dla komputera) na przykładach znanych uczniom z życia.
 • Poznanie środowiska Scratch.
 • Wprowadzenie instrukcji warunkowej.
 • Opracowanie projektu prostej gry.
 • Opracowanie projektu prostej gry typu labirynt.
 • Wprowadzenie pojęcia zmiennej.
 • Wprowadzenie losowości.
 • Wprowadzenie mechanizmu komunikatów w środowisku Scratch.
 • Opracowanie projektu gry zręcznościowej.
 • Wprowadzenie algorytmu przeszukiwania binarnego.
 • Opracowanie projektu prostej gry logicznej.
 • Opracowanie projektu prostej gry, w której występują procesy wykonywane równolegle.
 • Opracowanie scenariusza multimedialnej kartki świątecznej.
 • Wprowadzenie instrukcji strukturalnych.
 • Wprowadzenie do procesu tworzenia gier.
 • Zapoznanie się ze środowiskiem Kodu Game Lab do projektowania gier 3D.
 • Wprowadzenie narzędzi kreowania środowiska gry.
 • Zachowania postaci.
 • Opracowanie celów, zasad, działań i tajemnic gry.
 • Nauka interakcji pomiędzy elementami gry.
 • Wprowadzenie elementów losowości, zmiennych.
 • Gra na dwóch graczy.
 • Nauka optymalizacji gry.
 • Projekt własnej gry.
 • Wykonanie gry według własnego projektu.
 • Wprowadzenie do HTML5.
 • Podstawy HTML.
 • Nauka znaczników.
 • Edycja tekstu z wykorzystaniem znaczników.
 • Wprowadzenie listy numerowanej i nienumerowanej.
 • Umieszczanie ilustracji na stronie.
 • Wprowadzenie do CSS.
 • Podstawy CSS.
 • Nauka selektorów w CSS.
 • Wprowadzenie właściwości CSS.
 • Wykorzystanie selektorów w HTML.
 • Dalsza nauka właściwości CSS.
 • Projekt własnej strony internetowej.
 • Wykonanie strony internetowej.
 • Wykonanie strony internetowej c.d.
 • Sprawdzian Scratch.
 • Przypominanie środowiska Scratch
 • Wprowadzenie operacji arytmetycznych.
 • Gra Snake.
 • Wprowadzenie animacji do poruszania się postaciami.
 • Flappy Shark.
 • Wprowadzenie przypisania odpowiedzi i listy.
 • Interaktywna mapa.
 • Losowość, wprowadzenie czasu gry.
 • Gra Kaczki.
 • Gra platformowa.
 • Wprowadzenie do przesuwania kamery.
 • Interaktywne menu.

Wiek: 9-12 lat

Kurs dla osób po Poziomie 1 lub z wiedzą z poprzedniego poziomu.
Języki i środowiska programowania
AppInventor
HTML, CSS
JavaScript

Wprowadzenie pojęcia koniunkcji.
• Podstawy definiowania interfejsu.
• Podstawy animacji.
• Instrukcje warunkowe.
• Wielowarstwowy interfejs użytkownika.
• Pojęcie zmiennej lokalnej i globalnej.
• Pobieranie zmiennej poprzez wybór.
• Pobieranie pozycji X, Y z ekranu.
• Zapoznanie się z wbudowanymi czujnikami (akcelerometr).
• Powtórzenie instrukcji warunkowych.
• Funkcje matematyczne potrzebne do określania położenia elementów względem siebie.
• Wartości false/true funkcji.
• Zagnieżdżone funkcje warunkowe.

• Wprowadzenie pojęcia algorytmu (przepisu działania) oraz programu (zapisu zrozumiałego dla komputera) na przykładach znanych uczniom z życia.
• Poznanie środowiska AppInventor.
• Wprowadzenie instrukcji pętli, instrukcji warunkowych do powtarzających się czynności.

• Komunikacja pomiędzy kilkoma urządzeniami.
• Zapoznanie się z procedurami.
• Powtórzenie zagnieżdżonych funkcji warunkowych.
• Wprowadzenie losowości.
• Zapoznanie się z typami baz danych.
• Wprowadzenie API.

• Pojęcie listy.
• Zapoznanie się z typami danych.
• Dodawanie i usuwanie elementów z listy.
• Zapoznanie się z syntezatorem mowy.
• Przetwarzanie mowy na ciąg znaków.
• Powtórzenie zagnieżdżonych funkcji warunkowych.
• Wykorzystanie zmiennych lokalnych.

• Edycja tekstu z wykorzystaniem znaczników.
• Wprowadzenie listy numerowanej i nienumerowanej.
• Umieszczanie ilustracji na stronie.
• Wprowadzenie do CSS.
• Podstawy CSS.
• Nauka selektorów w CSS.
• Wprowadzenie właściwości CSS.
• Wykorzystanie selektorów w HTML.
• Wprowadzenie pojęć linków, tabel i komentarzy w HTML
• Wprowadzenie własności i stylów czcionek w CSS.
• Wprowadzenie formatów tekstu
• Podstawy dziedziczenia w CSS.
• Wprowadzenie do teorii działania Internetu, serwerów.
• Projekt własnej strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.

Wprowadzenie do JavaScript (JS).
• Komentarze w JS.
• Wprowadzenie deklaracji zmiennych.
• Wprowadzenie operatorów przypisania.
• Inicjalizacja zmiennej.
• Zmienna niezainicjowana
• Operacje na liczbach.
• Operacje arytmetyczne.
• Inkrementacja/Dekrementacja
• Liczby zmiennoprzecinkowe.

Kursy programowania na poziomie 3

Wiek: 9-12 lat

Kurs dla osób po Poziomie 1+2 lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
Construct2
HTML, CSS
JavaScript

• Podstawy dziedziczenia w CSS.
• Wprowadzenie do teorii działania Internetu, serwerów.
• Projekt własnej strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Postawienie własnej strony internetowej na serwerze

• Operacje na liczbach.
• Reszta z dzielenia liczby w JS.
• Złożony operator przypisania.
• Deklaracja zmiennej z łańcuchem znaków.
• Znaki specjalne w łańcuchach znaków.
• Konkatenacja łańcuchów znaków za pomocą operatorów.
• Tworzenie łańcuchów z wykorzystaniem zmiennych.
• Metody na Stringach.
• Wprowadzenie funkcji.
• Definicje funkcji.
• Wprowadzenie funkcji.
• Argumenty, parametry i kontekst.

• Czym jest Python?
• Twój pierwszy program
• Podstawowe Operacje
• Typy zmiennoprzecinkowe
• Operacje Arytmetyczne

Wiek: 13-14 lat

Kurs dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem.
Języki i środowiska programowania
AppInventor
HTML, CSS
JavaScript

Wprowadzenie pojęcia koniunkcji.
• Podstawy definiowania interfejsu.
• Podstawy animacji.
• Instrukcje warunkowe.
• Wielowarstwowy interfejs użytkownika.
• Pojęcie zmiennej lokalnej i globalnej.
• Pobieranie zmiennej poprzez wybór.
• Pobieranie pozycji X, Y z ekranu.
• Zapoznanie się z wbudowanymi czujnikami (akcelerometr).
• Powtórzenie instrukcji warunkowych.
• Funkcje matematyczne potrzebne do określania położenia elementów względem siebie.
• Wartości false/true funkcji.
• Zagnieżdżone funkcje warunkowe.

• Wprowadzenie pojęcia algorytmu (przepisu działania) oraz programu (zapisu zrozumiałego dla komputera) na przykładach znanych uczniom z życia.
• Poznanie środowiska AppInventor.
• Wprowadzenie instrukcji pętli, instrukcji warunkowych do powtarzających się czynności.

• Komunikacja pomiędzy kilkoma urządzeniami.
• Zapoznanie się z procedurami.
• Powtórzenie zagnieżdżonych funkcji warunkowych.
• Wprowadzenie losowości.
• Zapoznanie się z typami baz danych.
• Wprowadzenie API.

• Pojęcie listy.
• Zapoznanie się z typami danych.
• Dodawanie i usuwanie elementów z listy.
• Zapoznanie się z syntezatorem mowy.
• Przetwarzanie mowy na ciąg znaków.
• Powtórzenie zagnieżdżonych funkcji warunkowych.
• Wykorzystanie zmiennych lokalnych.

• Wprowadzenie do HTML5.
• Podstawy HTML.
• Nauka znaczników.
• Edycja tekstu z wykorzystaniem znaczników.
• Wprowadzenie listy numerowanej i nienumerowanej.
• Umieszczanie ilustracji na stronie.
• Wprowadzenie do CSS.
• Podstawy CSS.
• Nauka selektorów w CSS.
• Wprowadzenie właściwości CSS.
• Wykorzystanie selektorów w HTML.
• Wprowadzenie pojęć linków, tabel i komentarzy w HTML
• Wprowadzenie własności i stylów czcionek w CSS.
• Wprowadzenie formatów tekstu
• Podstawy dziedziczenia w CSS.
• Wprowadzenie do teorii działania Internetu, serwerów.
• Projekt własnej strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Postawienie własnej strony internetowej na serwerze

Wprowadzenie do JavaScript (JS).
• Komentarze w JS.
• Wprowadzenie deklaracji zmiennych.
• Wprowadzenie operatorów przypisania.
• Inicjalizacja zmiennej.
• Zmienna niezainicjowana
• Operacje na liczbach.
• Operacje arytmetyczne.
• Inkrementacja/Dekrementacja
• Liczby zmiennoprzecinkowe.

• Operacje na liczbach.
• Reszta z dzielenia liczby w JS.
• Złożony operator przypisania.
• Deklaracja zmiennej z łańcuchem znaków.
• Znaki specjalne w łańcuchach znaków.
• Konkatenacja łańcuchów znaków za pomocą operatorów.
• Tworzenie łańcuchów z wykorzystaniem zmiennych.
• Metody na Stringach.
• Wprowadzenie funkcji.
• Definicje funkcji.
• Wprowadzenie funkcji.
• Argumenty, parametry i kontekst.

Kursy programowania na poziomie 4

Wiek: 13-14 lat

Kurs dla osób po Poziomie E / 1+2+3 lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
HTML, CSS
JavaScript
Python

• Wprowadzenie do HTML5.
• Podstawy HTML.
• Nauka znaczników.
• Edycja tekstu z wykorzystaniem znaczników.
• Wprowadzenie listy numerowanej i nienumerowanej.
• Umieszczanie ilustracji na stronie.
• Wprowadzenie do CSS.
• Podstawy CSS.
• Nauka selektorów w CSS.
• Wprowadzenie właściwości CSS.
• Wykorzystanie selektorów w HTML.
• Wprowadzenie pojęć linków, tabel i komentarzy w HTML
• Wprowadzenie własności i stylów czcionek w CSS.
• Wprowadzenie formatów tekstu
• Podstawy dziedziczenia w CSS.
• Wprowadzenie do teorii działania Internetu, serwerów.
• Projekt własnej strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Postawienie własnej strony internetowej na serwerze

• Przypomnienie funkcji.
• Argumenty, parametry i kontekst.
• Funkcje zagnieżdżone.
• Operatory porównania oraz instrukcje if else.
• Hosting: zmienne i funkcje deklarowane przed wykonaniem kodu.

• Czym jest Python?
• Twój pierwszy program
• Podstawowe Operacje
• Listy i Klasy

• Wprowadzenie do PyGame

• Zmienne

• Funkcje

Wiek: 14+

Kurs dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem.
Języki i środowiska programowania
AppInventor
HTML, CSS
JavaScript
Python

Wprowadzenie pojęcia koniunkcji.
• Podstawy definiowania interfejsu.
• Podstawy animacji.
• Instrukcje warunkowe.
• Wielowarstwowy interfejs użytkownika.
• Pojęcie zmiennej lokalnej i globalnej.
• Pobieranie zmiennej poprzez wybór.
• Pobieranie pozycji X, Y z ekranu.
• Zapoznanie się z wbudowanymi czujnikami (akcelerometr).
• Powtórzenie instrukcji warunkowych.
• Funkcje matematyczne potrzebne do określania położenia elementów względem siebie.
• Wartości false/true funkcji.
• Zagnieżdżone funkcje warunkowe.

• Wprowadzenie pojęcia algorytmu (przepisu działania) oraz programu (zapisu zrozumiałego dla komputera) na przykładach znanych uczniom z życia.
• Poznanie środowiska AppInventor.
• Wprowadzenie instrukcji pętli, instrukcji warunkowych do powtarzających się czynności.

• Komunikacja pomiędzy kilkoma urządzeniami.
• Zapoznanie się z procedurami.
• Powtórzenie zagnieżdżonych funkcji warunkowych.
• Wprowadzenie losowości.
• Zapoznanie się z typami baz danych.
• Wprowadzenie API.

• Pojęcie listy.
• Zapoznanie się z typami danych.
• Dodawanie i usuwanie elementów z listy.
• Zapoznanie się z syntezatorem mowy.
• Przetwarzanie mowy na ciąg znaków.
• Powtórzenie zagnieżdżonych funkcji warunkowych.
• Wykorzystanie zmiennych lokalnych.

• Wprowadzenie do HTML5.
• Podstawy HTML.
• Nauka znaczników.
• Edycja tekstu z wykorzystaniem znaczników.
• Wprowadzenie listy numerowanej i nienumerowanej.
• Umieszczanie ilustracji na stronie.
• Wprowadzenie do CSS.
• Podstawy CSS.
• Nauka selektorów w CSS.
• Wprowadzenie właściwości CSS.
• Wykorzystanie selektorów w HTML.
• Wprowadzenie pojęć linków, tabel i komentarzy w HTML
• Wprowadzenie własności i stylów czcionek w CSS.
• Wprowadzenie formatów tekstu
• Podstawy dziedziczenia w CSS.
• Wprowadzenie do teorii działania Internetu, serwerów.
• Projekt własnej strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Wykonanie strony internetowej.
• Postawienie własnej strony internetowej na serwerze

• Wprowadzenie do JavaScript (JS).
• Komentarze w JS.
• Wprowadzenie deklaracji zmiennych.
• Wprowadzenie operatorów przypisania.
• Inicjalizacja zmiennej.
• Zmienna niezainicjowana
• Operacje na liczbach.
• Operacje arytmetyczne.
• Inkrementacja/Dekrementacja
• Liczby zmiennoprzecinkowe.

• Operacje na liczbach.
• Reszta z dzielenia liczby w JS.
• Operacje na liczbach.
• Złożony operator przypisania.
• Deklaracja zmiennej z łańcuchem znaków.
• Znaki specjalne w łańcuchach znaków.
• Konkatenacja łańcuchów znaków za pomocą operatorów.
• Tworzenie łańcuchów z wykorzystaniem zmiennych.
• Metody na Stringach.
• Wprowadzenie funkcji.
• Definicje funkcji.
• Wprowadzenie funkcji.
• Argumenty, parametry i kontekst.
• Funkcje zagnieżdżone.
• Operatory porównania oraz instrukcje if else.
• Hosting: zmienne i funkcje deklarowane przed wykonaniem kodu.

• Czym jest Python?
• Twój pierwszy program
• Podstawowe Operacje
• Listy i Klasy

• Wprowadzenie do PyGame

• Zmienne

• Funkcje

• Czym jest Python?
• Twój pierwszy program
• Podstawowe Operacje
• Listy i Klasy

• Wprowadzenie do PyGame

• Zmienne

• Funkcje 

• Metody

Kursy programowania na poziomie 5

Wiek: 14+

Kurs dla osób po Poziomie P-I lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
JavaScript
Serverless
Python: Flask
PyGame0
Kursy programowania na poziomie 6

Wiek: 14+

Kurs dla osób po Poziomie 5 lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
Python: Flask
Serverless: React Basic (Firebase)
Bazy danych: SQL
Kursy programowania na poziomie 7

Wiek: 14+

Kurs dla osób po Poziomie 6 lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
React
Node.js/Python: Websocket
Rest Api
Kursy programowania na poziomie 8

Wiek: 14+

Kurs dla osób po Poziomie 7 lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo
Test-driven development (TDD)
Behavior-driven development (BDD)
Programowanie funkcyjne
Clean Code
Kursy programowania na poziomie 9

Wiek: 14+

Kurs dla osób po Poziomie 8 lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
Refaktoryzkcja kodu i jego utrzymywanie
Zarządzanie projektem informatycznym
Domain Driven Design
Blockchain
Kursy programowania na poziomie 10

Wiek: 14+

Kurs dla osób po Poziomie 9 lub z wiedzą z poprzednich poziomów.
Języki i środowiska programowania
Teoria architektury systemów komputerowych
Metody programowania i złożoność obliczeniowa
Zapisy i terminarz kursów

Co nas wyróżnia?

Osoby uczestniczące w kursie mają 24h dostęp do nauczycieli!

Pierwszy w tym roku Hakaton

Zdjęcia z lat poprzednich