Rubber duck debuggin

Rubber duck debugging to technika rozwiązywania problemów w programowaniu, polegająca na dokładnym tłumaczeniu swojego kodu lub problemu “gumowej kaczce” lub innemu nieożywionemu obiektowi. Ta metoda opiera się na założeniu, że sam proces wyjaśnienia problemu na głos może pomóc programiście lepiej zrozumieć, co robi ich kod i gdzie mogą występować błędy.

Oto szczegóły tej techniki:

  1. Wybór Obiektu: Choć nazwa wskazuje na gumową kaczkę, może to być dowolny przedmiot.

  2. Opisywanie Problemu: Programista opisuje, co ich kod ma robić i jak aktualnie działa, krok po kroku.

  3. Głośne Myślenie: Ważne jest, aby mówić na głos. Sam proces werbalizacji myśli pomaga w ustrukturyzowaniu problemu.

  4.  
  5.  

  1. Szczegółowa Analiza: Programista szczegółowo omawia każdą część kodu, co często prowadzi do odkrycia błędów czy nieścisłości, których wcześniej nie zauważyli.

  2. Samodzielne Rozwiązywanie Problemów: Ta technika promuje samodzielne rozwiązywanie problemów bez potrzeby zewnętrznej pomocy.

Rubber duck debugging jest popularna wśród programistów ze względu na swoją prostotę i skuteczność w rozwiązywaniu problemów z kodem.

Poprzedni Wpis

Jakie predyspozycje powinno mieć dziecko, które chce nauczyć się programowania?

Następny Wpis

Logika w programowaniu