Przygotowanie do matury z informatyki

Matura z informatyki

W roku 2023 egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzany w jednej części.

Ogólne wymagania egzaminacyjne

olimpiada informatyczna przygotowanie

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

olimpiada informatyczna przygotowanie

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi

olimpiada informatyczna przygotowanie

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.

matura z informatyki przygotowanie

Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

matura z informatyki przygotowanie

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

programowanie dla dzieci online

Kurs całoroczny

Kurs programowania odbywa się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. Kurs trwa od października do końca maja.

programowanie dla dzieci online

Sprzęt

Każdy uczestnik ma do dyspozycji na czas Kursu Programowania: komputer.

programowanie dla dzieci online

Cena

Pierwsze zajęcia są bezpłatne. W cenę są wliczone godziny konsultacyjne. Koszt zajęć 42 zł godz. lekcyjna. Płatności miesięczne: 294 zł (październik - maj).

10% zniżki za polecenie kursu!

programowanie dla dzieci online

Miejsce

ul. Zachodnia 2, Wrocław

Kurs przygotowujący

Start: 5.10.2022r.

Wiadomość wysłana!