Matura z informatyki

W roku 2024 egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzany w jednej części. Czas trwania to nadal 210 minut.

Uczeń powinien bardzo dobrze znać jeden z języków wymaganych na maturze: Python, C++, Java lub Pascal.

Około 60% wszystkich punktów będzie można uzyskać za rozwiązanie zadań dotyczących analizy algorytmów. Większość zadań (ok. 90%), będzie zadaniami otwartymi. Co zaliczamy do grupy zadań otwartych? To te zadania, które  wymagają uzupełnienia luki lub udzielenia własnej krótkiej, lub rozszerzonej odpowiedzi.

Ogólne wymagania egzaminacyjne

olimpiada informatyczna przygotowanie

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

olimpiada informatyczna przygotowanie

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi

olimpiada informatyczna przygotowanie

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.

matura z informatyki przygotowanie

Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

matura z informatyki przygotowanie

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Layer_4

Kurs całoroczny

Kurs programowania odbywa się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. Kurs trwa od października do końca maja.

Video Conference 1

Sprzęt

Każdy uczestnik ma do dyspozycji na czas Kursu Programowania: komputer.

Handled with Care 1

Cena

Pierwsze zajęcia są bezpłatne. W cenę są wliczone godziny konsultacyjne. Koszt zajęć 45 zł godz. lekcyjna. Płatności miesięczne: październik - maj.

10% zniżki za polecenie kursu!

Diamond 1

Miejsce

ul. Dmowskiego 17, Wrocław

Kurs przygotowujący

Start: 25.09.2023r.

Wiadomość wysłana!