Python

Jeśli Twoje dziecko uczy się programowania, jest w VI lub VII klasie i myśli o wzięciu udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów lub konkursie Logia, ten kurs jest dla Niego/Niej.

 

Dlaczego warto przygotować się do konkursów?

Laureatom i finalistom Olimpiady Informatycznej Juniorów przysługuje tak zwany indeks do szkół ponadpodstawowych i ocena celująca z informatyki.  Rozwiązania należy napisać w języku C++ albo Python.

W trakcie kursu dzieci nauczą się języka programowania Python od podstaw, aby mogły swobodnie rozwiązywać problemy programistyczne w przyszłości. Zostanie im przedstawione czym jest algorytm, oraz proste jego wykorzystanie. Kontynuacją nauki jest Kurs przygotowujący do Olimpiady Informatycznej Juniorów od września 2023r.

Grupa online "Programowanie w języku Python"

Czwartek 17:45
Wiadomość wysłana

Program zajęć

Program kursu jest rozpisany na 26 godzin.

 Czym jest Python? 

• Twój pierwszy program

• Podstawowe Operacje

• Typy zmiennoprzecinkowe

• Operacje Arytmetyczne

• Łańcuchy Znaków

• Podstawowe operacje wejścia i wyjścia

• Operacje na Łańcuchach znaków

• Konwersja Typów

• Zmienne

• Operatory

• Typy Logiczne i Operacje porównania

• Instrukcje warunkowe

• Logika dwuwartościowa

• Kolejność wykonywania operatorów

• Pętla while i for

• Listy

• Operacje na listach

• Metody na listach 

• Funkcja range

• Prosty kalkulator

Funkcje

• Argumenty funkcji

• Zwracanie wartości w funkcji

• Komentarze

• Funkcje jako obiekty

• Moduły

• Podstawy algorytmiki

• Przeszukanie liniowe

• Przeszukanie binarne