Wstęp do programowania w języku Python

Wstęp do programowania w języku Python.

Zajęcia 1 – Podstawowe pojęcia

• Czym jest Python? 

• Twój pierwszy program

• Podstawowe Operacje

• Typy zmiennoprzecinkowe

• Operacje Arytmetyczne

• Łańcuchy Znaków

• Podstawowe operacje wejścia i wyjścia

• Operacje na Łańcuchach znaków

• Konwersja Typów

• Zmienne

• Operatory

• Korzystanie z edytora VS Code

Zajęcia 2 – Kontrolowanie programu

• Typy Logiczne i Operacje porównania 

• Instrukcje warunkowe

 • Logika dwuwartościowa 

• Kolejność wykonywania operatorów 

• Pętla while i for

 • Listy 

• Operacje na listach

• Metody na listach 

• Funkcja range

• Prosty kalkulator

Zajęcia 3 – Funkcje i moduły

 Ponowne uzycie kodu 

• Funkcje 

• Argumenty funkcji 

• Zwracanie wartości w funkcji 

• Komentarze 

• Funkcje jako obiekty 

• Moduły 

• Biblioteka standardowa i manadżer paczek

Zajęcia 4 – Wyjątki i pliki

 Wyjątki 

• Obsługa wyjątków 

• Finally • Assercje 

• Otwieranie plików 

• Odczyt plików 

• Zapis do pliku 

• Praca z plikami

Zajęcia 5 – Dodatkowe Typy

 None 

• Słowniki 

• Zbiory 

• Krotki 

• Fragmenty List 

• Wyrażenia listowe 

• Formatowanie napisów 

• Przydatne funkcje 

• Analiza tekstu

Miejsce
53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, sala: 334/336
Mapa
Koszt
Koszt kursu wakacyjnego: 495 zł.
10% zniżki za polecenie kursanta.*

*Jednorazowa, niezależna od ilości poleconych osób.

Kadra
Prowadzący: Mateusz Markiewicz
Więcej
Sprzęt
Każdy uczestnik ma do dyspozycji na czas Kursu Programowania: komputer.