Tworzenie gier – Construct2

Kurs dodatkowy z tworzenia gier w środowisku Construct2

 „Gra platformowa"

  • Wprowadzenie do procesu tworzenia gier platformowych.
  • Zapoznanie się ze środowiskiem Construct2.
  • Wprowadzenie narzędzi kreowania środowiska gry.
  • Przygotowanie grafik i postaci.
  • Wprowadzenie zmiennych globalnych.
  • Różne zachowania elementów gry i ich interakcje.
  • Instrukcje warunkowe na zasadzie akcji i reakcji elementów gry.
Termin
16.04.2020, godz.: 11:00 – 12:45 (czwartek)
23.04.2020, godz.: 11:00 – 12:45 (czwartek)
25.04.2020, godz.: 16:00 – 18:45 (sobota)
Kadra
Prowadzący: Przemysław Łukasiński
Więcej

Zapisy - brak miejsc