Kurs programowania w języku Python część I

Wstęp do programowania w języku Python.

Zajęcia 1 – Podstawowe pojęcia

• Czym jest Python? 

• Twój pierwszy program

• Podstawowe Operacje

• Typy zmiennoprzecinkowe

• Operacje Arytmetyczne

• Łańcuchy Znaków

• Podstawowe operacje wejścia i wyjścia

• Operacje na Łańcuchach znaków

• Konwersja Typów

• Zmienne

• Operatory

• Korzystanie z edytora VS Code

Zajęcia 2 – Kontrolowanie programu

• Typy Logiczne i Operacje porównania

• Instrukcje warunkowe

• Logika dwuwartościowa

• Kolejność wykonywania operatorów

• Pętla while i for

• Listy

• Operacje na listach

• Metody na listach 

• Funkcja range

• Prosty kalkulator

Zajęcia 3 – Funkcje i moduły

 Ponowne uzycie kodu

• Funkcje

• Argumenty funkcji

• Zwracanie wartości w funkcji

• Komentarze

• Funkcje jako obiekty

• Moduły

• Biblioteka standardowa i manadżer paczek

Zajęcia 4 – Wyjątki i pliki

 Wyjątki

• Obsługa wyjątków

• Finally • Assercje

• Otwieranie plików

• Odczyt plików

• Zapis do pliku

• Praca z plikami

Zajęcia 5 – Dodatkowe Typy

 None

• Słowniki

• Zbiory

• Krotki

• Fragmenty List

• Wyrażenia listowe

• Formatowanie napisów

• Przydatne funkcje

• Analiza tekstu

Termin i miejsce
Miejsce:
pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław
Termin:
03.08 - 07.08.2020r., godz. 14:00-16:45 (po V klasie) lub
03.08 - 07.08.2020r., godz. 10:00-12:45 (po VII klasie);
Koszt
Koszt kursu wakacyjnego: 490 zł.
10% zniżki za polecenie kursanta.*

*Jednorazowa, niezależna od ilości poleconych osób.

Kadra
Prowadzący: Szymon Gabrek
Więcej
Sprzęt
Każdy uczestnik ma do dyspozycji komputer.

Zapisy

DLA DZIECI PO V KLASIE SP

Wybierz termin zajęć na pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław:
03.08 - 07.08.2020r., godz. 14:00-16:45; pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław
DLA DZIECI PO VII KLASIE SP

Wybierz termin zajęć na pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław:
03.08 - 07.08.2020r., godz. 10:00-12:45; pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław
Czy dziecko ma doświadczenie w programowaniu, jeżeli tak, jakie?