Kurs programowania w języku Java część II

Zajęcia 0

Instalacja oprogramowania i uruchomienie środowiska

Zajęcia 1

Przypomnienie zagadnień z poziomu podstawowego:

 • typy danych,
 • konwencja nazewnictwa,
 • podstawowe terminy
 • operatory matematyczne i logiczne
 • instrukcje warunkowe
 • pętle while, for, do while, for each
 • tablice jednowymiarowe
 • listy
 • klasy, obiekty, konstruktory
 • metody bez i parametrowe

Zajęcia 2

 • dziedziczenie
 • interfejsy

Zajęcia 3

 • wyjątki
 • klasy abstrakcyjne

Zajęcia 4

 • przeciążanie metod

Zajęcia 5

 • polimorfizm
 • enum*
 • wątki*

*dodatkowo

Termin
27.07-01.08; godz.: 10:00-12:45 - Kurs On-Line
Koszt
Koszt kursu: 490 zł.
10% zniżki za polecenie kursanta.*

*Jednorazowa, niezależna od ilości poleconych osób.

Kadra
Prowadzący: Piotr Michalski
Więcej
Sprzęt
Każdy uczestnik powinien posiadać komputer, słuchawki. Wymagania sprzętowe: Windows:
- Microsoft® Windows® 8/10 (64-bit);
- 2 GB RAM minimum, 8 GB RAM rekomendowane;
- min 4GB wolnego miejsca na dysku, rekomendowane 5GB i więcej;
MacOS
-Mac® OS X® 10.13 lub wyższy;
- 2 GB RAM minimum, 8 GB RAM rekomendowane;
- rekomendowane 5GB wolnego miejsca na dysku;

Zapisy

  Wybierz termin zajęć ON-LINE:
  27.07-31.07.2020r., godz: 10:00-12:45 - ON-LINE
  Czy dziecko ma doświadczenie w programowaniu, jeżeli tak, jakie?